RSS

Avainsana-arkisto: esko – hanke

Kaikki eivät pääsekkään kouluun.

Ekaluokkalaiset täyttävät isoa reppuaan innolla ja odottavat kouluun pääsyä. Vanhemmilla oppilailla koulun alkuun ei liity enää yhtä suuria odotuksia. On valitettavasti myös niitä lapsia ja nuoria, jotka surevat ja murehtivat, että eivät pääsekään kouluun muiden ikäistensä tapaan. Huoli koulunkäynnin jatkumisesta saattaa olla hyvinkin suuri. Vakava sairaus, tapaturma tai jonkin muu asia estää normaalin koulunkäynnin.

On erittäin tärkeää, että näitä oppilaita ei unohdeta. Onneksi meillä Suomessa on varauduttu myös tällaisiin tilanteisiin. Kattava tukiverkosto pyrkii kaikin keinoin tukemaan lasten ja nuorten koulupolkua myös vaikeina aikoina. Yksi tällainen tukimuoto on vuoden 2019 loppuun toimiva Tuuve – hanke, jota rahoittaa Opetus – ja kulttuuriministeriö.

Tuuven kautta on edelleen mahdollista saada neuvoa ja tukea esim. etäyhteyden luomiseksi oppilaan ja koulun välille. Kaikki apu, mitä meiltä saa, on kouluille ja kodeille ilmaista. Olemme olleet mukana auttamassa ja tukemassa yli sadassa edellä kuvatussa tilanteessa koulunkäynnin jatkumista. Meitä on myös mahdollista kutsua esittelemään, mitä tuettu verkko-opiskelu erityistilanteissa tarkoittaa ja mitä sillä on ja voidaan edelleen saavuttaa.

Yhteyden säilyminen luokkaan sekä eristäytymisen vähentäminen ovat tärkeimpiä yhteisiä tavotteitamme. Meillä on monen vuoden kokemus näistä tilanteissa ja pystymme toimimaan erittäin nopeasti. Tärkeää on, että koulut ja perheet tietävät tästä mahdollisuudesta ja ottavat meihin nopeasti yhteyttä, kun tarvetta esiintyy. Toimimme tiiviissä yhteistyössä sairaaloiden kuntoutusohjaajien sekä sairaalakoulujen kanssa ja näissä työskentelevät ammattilaiset osaavat harkita, milloin esim. etä- tai verkko-opetusta kannattaa harkita.

Ottakaa siis yhteyttä ja jakakaa tietoa Tuuvesta edelleen!

Turvallista lukuvuoden alkua toivottelee Tuuve – hankkeen puolesta

Harri

www.tuuve.fi

https://sairaanakinselviaakoulusta.wordpress.com

 

harri.mantila@masku.fi, p. 041 4352245

johanna.sergejeff@valteri.fi p. 029 533 2110

tiina.pilbacka-ronka@valteri.fi p. 029 533 2163   

 

Mainokset
 
Jätä kommentti

Kirjoittanut : elokuu 13, 2018 Kategoria/t: Yleistä

 

Avainsanat: , , , , , , ,

”Voi, kunpa pääsisin joskus synttäreille.”

Kristikunnan suurimpaan syntymäpäiväjuhlaan on aikaa vain muutama viikko. Syntymäpäivien järjestäminen ja niihin osallistuminen on lähes jokaisen lapsen elämän huippuhetkiä. Kaikille lapsille tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Joskus vakava sairaus voi estää tämän lapsuuteen kuuluvan kokemuksen. Olin tänä syksynä järjestämässä etäyhteyttä eräälle pienelle oppilaalle, kun opettaja kertoi, että tämän pienen lapsen suurin toive on se, että hänet edes joskus kutsuttaisiin syntymäpäiville. Tai että hän pystyisi itse järjestämään lasten synttärit, mihin tulisi paljon kavereita. Voitte  kuvitella, kuinka suuri merkitys etäyhteydellä on tällaiselle lapselle ja hänen perheelleen. Etäyhteyden avulla hänen on nyt mahdollista seurata, osallistua ja tutustua muihin oman ikäisiin lapsiin.

Etämatikkaa

Kakkosluokan etämatikkaa

Olen tänä syksynä saanut enemmän kuin koskaan yhteydenottoja etäopetuksen järjestämiseksi. On mahtavaa, että tietoisuus hankkeestamme ja etäopetuksesta on edelleen levinnyt ja nyt etäyhteyksiä hyödynnetään monessa koulussa erittäin onnistuneesti. Eräs esikoulunopettaja kertoi syksyn etäopetuskokemuksistaan seuraavanlaisesti:

Etäopetusta on käytetty tarvittaessa esikoulukirjaa tehtäessä, kädentaitoja tehdessä, ym. normitoiminnan kuvaamisessa. Joskus yhteys on jätetty auki myös lasten vapaiden leikkien aikana, jonka aikana muutamat lapset ovat käyneet välillä juttelemassa ko. tytölle, joka leikki omia leikkejään kotonaan tai sitten lapset ovat laulaneet joitakin lauluja tytölle Skypen kautta. Kerran, kun perhe oli sairaalakäynnillä ja joutuivat odottelemaan vastaanotolle pääsyä pidempään, he ottivat Skype -yhteyden eskariin, ja lapset kävivät vuorollaan juttelemassa tytön kanssa, jotta hänen aikansa kuluisi sairaalassa odotellessa paremmin. “

 Yläkoulun puolella ysi-luokan luokanvalvoja kertoi omista oman luokkansa kuulumisistaan puolestaan näin:

“Etäopetus on sujunut ihan mukavasti. Olemme saaneet sovittua kattavasti kaikkia aineita lukkariin. Skypetyksen lisäksi minä käyn oppilaan luona kerran viikossa kaksoistunnin verran. Sädehoidot ovat tällä hetkellä jokapäiväisiä ja ovat verottaneet jaksamista, mutta tavoitteena ollut pari oppituntia päivässä keskipäivällä on onnistunut lähes jokaisena koulupäivänä. Lukujärjestykseen tein kielten osalle yhden tuntien vaihdon, jotta sain sekä enkun että ruotsin onnistumaan.”

Näistä käytännönläheisistä kommenteista huomaa, kuinka hyvin etäyhteyksiä voidaan hyödyntää niin esikoulussa kuin peruskoulun viimeisellä luokalla. Jokainen etäopetustilanne on yksilöllinen, mutta auttamisen halulla, maalaisjärkeä käyttäen, yrityksien ja erehdyksien avulla, moni sellainen opetustilanne, joka muuten olisi mahdottomuus, on nyt täysin mahdollista toteuttaa. Näistä tilanteista lukiessa ei tarvitse kyseenalaistaa, tarvitaanko etäopetusta erityistilanteissa.

 

Joulua ja syntymäpäiviä odotellen

 

DSC00940  Harri

 

 

 

www.etaopetus.fi/sairastuminen

harri.mantila@masku.fi

041-4352245

 
Jätä kommentti

Kirjoittanut : marraskuu 28, 2015 Kategoria/t: Yleistä

 

Avainsanat: , , , , , , ,

Mitä jos lapsi ei pääsekään kouluun?

Näin lomien jälkeen lapset ja nuoret odottavat koulun alkua erilaisin tuntein. Joillekin se tarkoittaa pitkien aamu-unien loppumista, joillekin armotonta oppiaineiden pänttäämistä ja varmaankin monet odottavat koulukavereiden näkemistä. Jollain ei lukuvuosi kuitenkaan ala milään näistä tavoista. Edessä voi olla pitkiä sairaalajaksoja, infektioeristystä ja sitä kautta mahdollista eristäytymistä omasta koulustaan, luokastaan ja kavereistaan.
etäopetustilanneKotona annettava opetus sekä sairaalakoulu edesauttavat opiskelun etenemisessä, mutta omaa luokkaa ja lähiopetusta omassa koulussa eivät nekään kykene korvaamaan.  Etäopetuskaan ei kykene korvaamaan lähiopetusta ja koulussa olemista, mutta etäoppilaalla on silti mahdollisuus seurata oman luokkansa opiskelua, osallistua siihen ja ylläpitää sosiaalisia suhteita omiin koulukavereihinsa. Etäyhteys saattaa joissain tilanteissa olla ainoa aukko omaan tuttuun kouluyhteisöön.
Oph:n ja Turun kaupungin sivistystoimialan rahoittama Kolibri-hanke toimii edelleen. Yksi toiminnan painopiste on erityistilanteiden etäopetus. Erityistilanne pitkine koulusta poissaoloineen voi johtua sairaudesta, tapaturmasta tms. Tavoitteemme on auttaa mahdollisimman montaa oppilasta, hänen perhettään ja kouluaan etäopetuksen keinoin  selvitä koulutyössään eteenpäin, helpottaa kouluun paluuta ja vähentää yksinäisyyttä pitkien poissaolojen aikana.
Jakaa tietoa eteenpäin ja ottakaa yhteyttä, Lisätietoa mm http://www.etaopetus.fi sekä http://www.etaopetus.fi/sairastuminen sivuilla.
Harri Mantila
Kurittulan koulu, Masku
Kolibri-hanke
harri.mantila@masku.fi
0414352245
 
Jätä kommentti

Kirjoittanut : elokuu 28, 2015 Kategoria/t: Yleistä

 

Avainsanat: , , ,

Kaamoksen keskeltä kirkasta valoa etäopetukselle!

rovaniemi1

Korkalovaaran koulu

Tasaisesti taivaalta putoava lumi peittää maata yhä enemmän ja enemmän. Puut peittyvät lumihuntuun. Puhdas lumi tuo valoa pohjoisen kaamokseen. Kaamoksesta tai arjen harmaudesta ei ollut tietokaan, kun sain vierailla Rovaniemen sairaalakoululla sekä Korkalo- että Nivavaaran kouluilla. Oli suorastaan riemastuttavaa tavata innokkaita ja motivoituneita opettajia, jotka suorastaan vaativat saada lisää tietoa etäopetuksen mahdollisuuksista ja miten etäopetus teknisesti toteutetaan.

Sairaalakoulun opettaja Riikka Kolari on itseoppinut etäopettaja. Kuluneen syksyn aikana hän on mm. etäopettanut parhaimmillaan 20 tuntia viikossa yläkoululaista oppilastaan. Etäopetuksen avulla oppilas on kyennyt suorittamaan kaikki kurssinsa kuluneen syksyn aikana sairastumisestaan huolimatta. Tämän lisäksi Riikka on järjestänyt etäopetuksen kaikille omille sairaalakoulun oppilailleen. Riikka on saanut myös muita Rovaniemeläisiä opettajia innostumaan etäopetuksesta. Oli ilahduttavaa tavata henkilö, joka ajattelee etäopetuksesta samalla tavalla kuin itsekin. Opiskeltavien asioiden lisäksi hän painotti sosiaalisen yhteyden ylläpitämistä ja eristyneisyyden vähentämisestä. Juuri tällaisten paikallisten toimijoiden avulla etäopetuksesta voidaan joskus saada vakiintunut käytäntö koko Suomeen.

Vierailu oli minulle itsellekin erittäin opettava. Olin aikaisemmin vain pintapuolisesti tutustunut Googlen Hangouts sovellukseen. Rovaniemellä kaikilla opettajilla ja oppilailla on valmiina tunnukset Googlen palveluihin. Etäopetuskokemuksiensa myötä Rovaniemeläiset kokivat, että Hangouts toimii paremmin etäyhteysohjelmana kuin Skype, joten keskityimme Hangouts:n opetteluun. Ohjelma osoittautui erittäin toimivaksi vaihtoehdoksi. Se on ilmainen, suomenkielinen ja riittävän monipuolinen web-neuvotteluohjelma. Etäyhteydessä voi olla moni henkilö samanaikaisesti, ohjelman avulla voidaan jakaa opettajan työpöytä sekä sillä voi lähettää pikaviestejä osallistujille. Eli kaikki mitä etäopetuksessa käytettävältä ohjelmalta vaaditaan. Tämän kokemuksen myötä meillä on jälleen tarjottavana yksi hyväksi todettu ohjelma enemmän.

Tästä on hienoa jatkaa taas eteenpäin!

christmas_decorations

Hyvää joulua ja Onnellista uutta Vuotta!

Harri

 
Jätä kommentti

Kirjoittanut : joulukuu 13, 2014 Kategoria/t: Yleistä

 

Avainsanat: , , , , , ,

Etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta kolmella eri kouluasteella

Olen syksyn aikana saanut auttaa etäyhteyksien luomisessa niin esikoululaiselle, alakoululaiselle kuin yläkoululaiselle. Kaikissa näissä tilanteissa on omat tavoitteensa ja haasteensa. Käytettävissä laitteissa ja tekniikoissa on eroa, mutta käytettävä ohjelma, Skype, on kaikissa sama.

Jokaisessa tapauksessa nämä sairastuneet lapset ovat joutuneet olemaan erossa koulustaan ja koulukavereistaan jo useita viikkoja. Myös huoli oppimisesta lisääntyy ja tarve saada opetusta kasvaa. Tuntuu, että yksin ei enää selviä. Sairaalakoulun opettajat ovat onneksi sairaalajaksojen ajan apuna ja tukena, mutta silti ikävä omaan kouluun voi olla kova.

Eskarilaisia etäopetustilanteessa.

Eskarilaisia etäopetustilanteessa.

Esikouluikäiselle loimme yhteyden esikoululla siihen tilaan, jossa heidän opetustuokionsa pidetään. Kannettavaan tietokoneeseen kytketyt web – kamera ja kokousmikrofoni sijoitettiin niin, että kotona oleva lapsi kykenee näkemään pienen opetustaulun sekä näkemään kavereitaan. Eskarilainen itse käyttää tablettia ja pystyy sillä osallistumaan opetukseen paikasta riippumatta. Tarvittaessa laitteet voidaan siirtää myös muihin tiloihin, joissa  eskarilaiset mm. leikkivät. Pienten lasten intoa oli riemastuttavaa seurata, kun he saivat nähdä, kuinka oma kuva siirtyy etäoppilaalle ja päinvastoin.

Alakouluikäinen osallistuu seuraavien kuukausien ajan opetukseen sairaalasta käsin. Sairaalakoulun opettaja kykenee osallistumaan etäopiskeluun oppilaan kanssa, ja näin tukemaan  opintojen etenemistä. Sekä kotiluokassa että sairaalassa on kannettavat tietokoneet. Sairaalassa olevassa koneessa ei ole ylimääräistä mikrofonia eikä kameraa, vaan kannettavan omat laitteet riittävät. Luokassa käytettävä mikrofoni on chat150 ja kamerana Logitecin kauko-ohjattava web-kamera. Luokan tietokoneen äänet on ohjattu kuulumaan muista kuin chat150:n mukana olevasta kaiuttimista. Käytännössä on huomattu, että esim. sähköisen opetusmateriaalin äänet kuuluvat näin etäoppilaalle paremmin.

Opettaja ja oppilas ovat sopineet milloin etäopetusta annetaan ja etälukujärjestyksen laatimista jatketaan edelleen. Etäopetusta annetaan sekä luokanopettajan että englannin opettajan tunneilta. Lukujärjestyksen laatiminen on käytännössä todettu hyväksi ja toimivaksi asiaksi, koska ennalta sovittu lukujärjestys sitoo molempia osapuolia. Etäopetusmuotoina tullaan käyttämään reaaliaikaista, kaksisuuntaista etäopetusta sekä opettajan ja oppilaan kahdenkeskistä etäopiskelua. Luokkakaverit ovat saaneet etukäteen tietoa etäoppilaan terveyden tilasta ja he ovat nähneet hänestä valokuvia, joten sairauden tai hoitojen aiheuttavat fyysiset muutokset eivät tule muulle luokalle yllätyksenä.

Suurimpana haasteena sairaalan ja koulun välisessä etäopiskelussa on tällä hetkellä sairaalan riittämätön verkko. Olemassa olevaan verkkoon ei pääse liittymään monista kokeiluista ja selvittelyistä huolimatta. Lapsella oleva oma mokkula ei ole riittävän nopea, joten joudumme räätälöimään tilannetta paremman yhteyden aikaansaamiseksi.

Sama verkko-ongelma on myös yläkouluikäisellä. Hänen kohdallaan verkko-ongelma kyetään kiertämään välttävästi nuoren omasta puhelimesta luodun yhteyspisteen avulla. Verkko-ongelma poistuu, kun hän pääsee hoitojaksoilta kotiin ja pystyy osallistumaan etäopiskeluun kotoaan. Etäopetusta annetaan nyt alkuvaiheessa matematiikassa. Aineenopettajan ja erityisopettajan kanssa on sovittu myös kotona annettavasta opiskelusta sekä kahdenkeskisestä etätukiopetuksesta. Etäopiskelua tullaan laajentamaan muihin aineisiin hoitojen ja fyysisen kunnon ehdoilla.

Kaikki edellä mainitut etäyhteysvalmistelut on tehty hyvässä yhteistyössä esikoulu-, luokan- ja aineenopettajien kanssa. Erittäin tärkeässä roolissa ovat olleet myös sairaalakoulun opettajat, jotka osaavat esitellä etäopiskelun yhtenä mahdollisuutena huoltajille ja kouluille sekä ottavat minuun yhteyttä. Kuntien ja kaupunkien atk-vastaavat ja tietohallinto ovat auttaneet teknisissä asioissa hienosti. Kiitos kuuluu myös OP-Pohjola-ryhmälle, joka on lahjoittanut sairaalalle etäopetukseen soveltuvia laitteita. Yhteistyöllä kaikki on sujuvampaa ja helpompaa.

Etäopetusterveisin

Harri Mantila

Kolibri – hanke

http://www.etaopetus.fi/sairastuminen

harri.mantila@masku.fi

041 4352245

 
Jätä kommentti

Kirjoittanut : marraskuu 18, 2014 Kategoria/t: Yleistä

 

Avainsanat: , , , ,

eSKO nousi Kolibrin siiville

OteamPH ja Turun kaupungin sivistystoimi on myöntänyt rahoitusta niille hankkeille, joiden käytäntö on todettu tarpeelliseksi ja toimivaksi. Tämä on hieno juttu myös eSKOn ja minun tekemäni työni kannalta. Yhdistimme voimamme Turun kaupungin etäopetusasiantuntijoiden kanssa ja autamme nyt yhdessä monipuolisesti etäopetuksen vakiinnuttamisesta ja kehittämisestä edelleen. Minun työni pääpaino on luonnollisesti samassa työssä, kuin se, mitä tein eSKO- hankkeen rahoituksen kautta. eSKO on nyt siis osa Kolibri – hanketta.

 

Tavoitteemme on edelleen auttaa sairastuneen lapsen koulunkäyntiä etäopetuksen avuin. Olen valmis neuvomaan ja kouluttamaan ja siten auttamaan koulua ja kotia/sairaalaa, minkä välille etäyhteyttä suunnitellaan. Omat kokemukseni opettajana sekä hankekoordinaattorina varmasti auttavat niitä asianosaisia, ketkä etäyhteyttä tarvitsevat. Toivon, että tietoisuus tästä mahdollisuudesta edelleen leviää.

Koska tämä työ on Opetushallituksen ja osin myös Turun kaupungin sivistystoimen rahoittamaa, ei opetuksenjärjestäjälle tule Kolibrin kautta saadusta avusta mitään kuluja. Etäopetuksessa tarvittavat laitteet ovat nykyään jo niin yleisiä, että laitehankinnatkaan eivät nosta etäopetuksen kuluja. Meillä on hankkeidemme kautta laaja kokemus eri käytössä olleista ohjelmista, joten käyttöön otettavaa ohjelmaa voidaan harkita aina tapauskohtaisesti. Tarjolla on sekä ilmaisia että maksullisia ohjelmia.

Olkaa ystävällisiä ja levittäkää tätä tietoutta ja yhteistietojani edelleen! Jokainen järjestetty etäyhteys on toimiessaan oppilaalle, hänen perheelleen ja koululleen ensiarvoisen tärkeää.

Harri Mantila

Kurittulan koulu, Masku

041 4352245

harri.mantila@masku.fi

 
Jätä kommentti

Kirjoittanut : syyskuu 15, 2014 Kategoria/t: Yleistä

 

Avainsanat: , , , , , ,

Sairaan ikävä koulua!

Niklaksen kuva lehtijutustaNäin otsikoi Turun Sanomien toimittaja Esko Pihkala artikkelinsa edustamansa lehden Extra – liitteessä aiemmin tänä keväänä. Erityistilanteiden etäopetus sai hetkessä näkyvyyttä. Asiasta uutisoitiin lehden etusivulla, kuusisivuisessa artikkelissa sekä vielä seuraavana päivänä pääkirjoituksessa. Ei kulunut kuin muutama päivä, kun olimme jo suunnittelemassa ohjelmasisältöä Yleen, sovimme uutispätkästä Lounais-Suomen uutisiin ja radioon sekä vastasin muutaman haastattelupyyntöön eri lehtiin. Olimme siis selkeästi ylittäneet uutiskynnyksen. Muutama lehtijuttu julkaistaan vasta syksyllä.

Kun eSKO – hanketta suunniteltiin, tarkoitus oli ensin informoida etäopetuksen mahdollisuuksista suurimmissa sairaalayksiköissä,  sen jälkeen auttaa etäopetustilanteita käytännössä ja sitten levittää tietoa eri medioiden kautta suuremmalle yleisölle. Suunnitelma on toteutunut hienosti. Osoituksena tästä kaikesta, järjestimme viime viikolla kaksi etäopetustilannetta ensi syksyksi. Tietoisuus asiasta on siis levinnyt. Sairastuneet lapset saavat apua koulunkäyntiinsä.

Kevät on ollut muutenkin eSKOlle toimeliasta aikaa. Olemme auttaneet etäopetuksen käytännönjärjestelyissä mm. Turussa, Laitilassa, Porissa, Raisiossa, Liedossa ja Jyväskylässä. Sen lisäksi olemme täydentäneet ja julkaisseet toisen painoksen etäopetusoppaasta, joka on luettavissa ja ladattavissa myös tällä sivulla. Uutta kuulijakuntaa esityksissämme ovat olleet erityisopettajat, kouluterveydenhoitajat, osastonhoitajat sekä apulaisosastonhoitajat.

Kesällä ja syksyllä on mietittävä jatkoa. Hanke on päättymässä vuoden vaihteeseen, mutta työ ei ole vielä läheskään tehty. Pohdittavaksi siis jää, miten autamme jatkossa erityistilanteiden etäopetusta ja kuka sen korvaa. Hyviä ideoita otetaan vastaan.

Lauantaina soi Suvivirsi ja sen myötä toivotan kaikille hyvää kesää. Kiitos kuluneesta keväästä ja kaikesta kannustavasta palautteesta, mitä olen saanut.

Harri

harri.mantila@masku.fi

041 4352245

 
Jätä kommentti

Kirjoittanut : Tou 28, 2013 Kategoria/t: Yleistä

 

Avainsanat: , ,

 
%d bloggers like this: