RSS

Taustaa

Sairastuneen oppilaan koulunkäyntiä voidaan tukea etäopetuksen avulla. Kyseeseen tulevat ne oppilaat, jotka esim. pitkäaikaissairautensa vuoksi joutuvat olemaan pitkiä aikoja pois koulusta. Tällaisia tilanteita ovat mm. syöpäsairauksien hoitoon liittyvistä infektioriskeistä aiheutuvat eristykset. Etäopetusta soveltuvuutta sekä somaattisesti että psykiatrisesti sairaiden oppilaiden koulunkäynnin tukemiseen suunnitellaan aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon oppilaan ikä, sairaus sekä koulu ja kodin sijainti (olemassa olevat tietoliikenneyhteydet ja niiden saatavuus).

Etäopetuksen avulla pyritään mahdollistamaan sairastuneelle oppilaalle keino, miten hän voi ylläpitää sosiaalisia suhteitaan ystäviinsä ja kotikouluun sekä lisätä kodin ja koulun yhteistyötä etäopetusyhteyden avulla. Sairastuneella oppilaalla on mahdollisuus molemminpuoliseen vuorovaikutukseen sekä paikasta riippumattomaan opiskeluun kotiluokan mukana. Erilaisia etäopetusmalleja ja teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan järjestää opetus kotiluokan ja oppilaan välillä paikasta riippumatta, on useita.

Pitkäaikaissairaan oppilaan ja perheen ympärillä toimii usein laaja verkosto, jossa on mukana kuntoutushenkilöstöä, psykologi, kuraattori, sosiaalityöntekijä jne. Etävälineiden avulla voidaan rakentaa uudenlaista toimintakulttuuria ja lisätään apua ja vuorovaikutusta.

Tämän sivuston taustalla on Opetushallituksen ja Turun kaupungin yhteisesti rahoittama Kolibri-etäopetushanke, josta voit lukea lisää osoitteessa www.etaopetus.fi.

Mainokset
 

Kommentointi on suljettu.

 
%d bloggers like this: